VIOMEDA - więcej niż pośrednictwo pracy

 

W imieniu niemieckich szpitali poszukujemy lekarzy chcących rozpocząć

lub kontynuować specjalizację w Niemczech oraz lekarzy ze specjalizacją.

 

 • Poszukujecie Państwo nowego miejsca pracy?

 • Zamierzacie Państwo zmienić środowisko i zdobywać za granicą nowe doświadczenia?

 • Potrzebują Państwo wsparcia podczas poszukaiwań pracy?

 • Potrzebują Państwo pomocy przy załatwianiu formalności urzędowych?

 

Powierzając nam poszukiwanie nowego miejca pracy,

dokonaliście Państwo dobrego wyboru! Nasza oferta:

 

√  Prosimy przedstawić nam Państwa preferencje i cele

√  My szukamy Pracodawców i przedstawiamy Państwu oferty pracy

√  Organizujemy Państwa przyjazd i przejmujemy koszty wyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną, niezależnie od wyniku rozmowy

√  Po podjęciu pracy nasz serwis się nie kończy: wspólnie planujemy Państwa  dalszy rozwój zawodowy i osobisty

√  Pomagamy Państwu w sprawach urzędowych, przy aprobacji i  organizujemy kurs języka niemieckiego.

√  Polecamy nasze usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych

√ Oferujemy stałe zatrudnienie/umowa o pracę w renomowanym szpitalu w zachodnich Niemczech.

√ Atrakcyjne wynagrodzenie wedlug niemieckich taryf obowiązujących lekarzy.

√ Zakwaterowanie oferowane przez pracodawcę

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do ubiegania się o aprobację: 

 

 • Życiorys w formie tabelarycznej, opatrzony podpisem i datą

 • Dowód osobisty

 • Akt urodzenia

 • Certyfikat językowy na poziomie min. B2

 • Zaświadczenie pracodawcy o planowanym zatrudnieniu, ze wskazaniem przewidywanego terminu zatrudnienia

 • Dyplom ukończenia studiów  oraz suplement do dyplomu

 • Prawo Wykonywania Zawodu

 • Zaświadczenie dotyczące postawy etycznej lekarza (tzw. certificate of good standing)

 • Zaświadczenie o zdanym egzaminie LEK

  - Zaświadczenie o specjalizacji - zaświadczenie to potwierdza, że lekarz uzyskał w Polsce kwalifikacje lekarza specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, która jest wymieniona w Dyrektywie 2005/36/WE

 • Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do podjęcia pracy (nie starsze niż 3 miesiące)

 • Zaświadczenie o niekaralności (nie starsze niż 3 miesiące)

Wszystkie te zaświadczenia i dokumenty należy uwierzytelnić notarialnie (kopia notarialna) oraz przetłumaczyć przez polskiego lub niemieckiego tłumacza przysięgłego. Uwierzytelniony odpis polskiego dokumentu musi być nieodłączną częścią tłumaczenia.

 

Nie zostawimy Państwa samych!

→  Jesteśmy do Państwa dyspozycji jako kompetentny i godny zaufania partner!
→  W razie problemów oferujemy pomoc!
→  Nasze usługi sa dla kandydatów bezpłatne!

 

Zapraszamy do współpracy!

Złóż aplikację:

                                    Telefon:  +49. (0)17640432061

                                    Email:     info(at)viomeda.com

                                    Aplikacja on-line